Drošība un vide

ESAB ir cieši apņēmies sargāt un uzlabot savu darbinieku veselību, drošību un darba vidi. Turklāt mēs nepārtraukti cenšamies pilnveidot ekoloģiskās, sociālās un ekonomiskās darbības rādītājus.

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 45001 Certification

Pārskats par drošību un vidi

Mūsu apņemšanās drošības jomā

Metināšanas procesā ir ļoti svarīgi ievērot veselības un drošības principus. Mēs būvējam pasauli, kurā negūst traumas ne mūsu darbinieki, ne cilvēki, kas izmanto mūsu izstrādājumus.

Mūsu apņemšanās vides jomā

Ilgtspējīga attīstība nozīmē cilvēku prasību apmierināšanu, neupurējot nākamo paaudžu iespējas īstenot savas vajadzības. Būdami pasaules līderi savā nozarē, mēs apzināmies pienākumu pilnīgot procesus, produktus un visu nozari, lai panāktu ilgtspējību.

x

x

Loading..