Mūsu vīzija un vērtības

Mūsu vīzija un

Būt par vadošo pasaules inovatīvo metināšanas un griešanas risinājumu sniedzēju jebkurai metālu ražošanai.

Mūsu vīzija un vērtības

Mūsu vērtības

  • Klienti runā, mēs klausāmies – klienta viedoklis vienmēr būs mūsu stratēģisko plānu un darbību virzītājspēks. Lai īstenotu šo vērtību, mēs uzklausām ikkatru atsauksmi, nemitīgi cenšamies izzināt klienta vēlmes un meklējam unikālas klientu apkalpošanas pieejas.
  • Uzvar vislabākā komanda – mūsu visvērtīgākais resurss ir uz darbu komandā orientēti un ieinteresēti kolēģi, tāpēc mēs dedzīgi cenšamies piesaistīt, izglītot un paturēt vislabākos. Šo vērtību mēs īstenojam trīs soļos.
  1. Īstās komandas izveide – mēs iesaistām darbā vispiemērotākos darbiniekus.
  2. Atbilstošas vides radīšana – mēs gādājam, lai vadītāji radītu tādu vidi, kurā ikviens ir motivēts dot savu artavu.
  3. Uzvaras gūšana – īstie cilvēki un īstā vide – lūk, galvenais uzvaras priekšnosacījums!
  • Nepārtraukta pilnveide (Kaizen) ir mūsu dzīvesveids – izvirzīt progresīvus mērķus, katru dienu eksperimentēt un mācīties, likvidēt darba procesā visu lieko, līdzināties vislabākajiem un pēc tam tos pārspēt. Šīs vērtības īstenošanai jāizprot, ka pārmaiņas ir obligātas, un jāizmanto atbilstīgi pilnveides paņēmieni. Lai īstenotu šo vērtību, ikviens ESAB darbinieks iesaistās nemitīgā mācīšanās procesā, izmantojot „Colfax Business System” vadības sistēmas paņēmienus, kas ir mūsu darba kultūras pamatā.
  • Inovācija nosaka mūsu nākotni – katra darbinieka un visas organizācijas radošums veicina progresīvas idejas par tehnoloģijām, produktiem, risinājumiem un procesiem. Šo vērtību mēs īstenojam, nodrošinot klientiem diferencētus risinājumus, radot produktus un pakalpojumus, kas uzlabo dzīves kvalitāti un vidi, domājot radoši un izprotot inovācijas nozīmību.
  • Mēs piesaistām akcionārus ar rezultatīvu darbību – lai pastāvīgi piesaistītu un noturētu lojālus akcionārus, mums jānodrošina savā kategorijā vislabākie peļņas, kapitāla apgrozījuma un naudas plūsmas rādītāji. Šo vērtību mēs īstenojam, izvirzot drosmīgus, tomēr reālus un novērtējamus uzdevumus un konsekventi sasniedzot mērķus.

Lai gūtu panākumus klientu, darbinieku, akcionāru un sabiedrības labā, nepieciešama mērķtiecība, apņēmība un mūsu vērtību īstenošana. Mūsu vīzija un vērtības palīdz mums pieņemt stratēģiskus lēmumus, pārvaldīt resursus un ik dienu sasniegt vislabākos rezultātus savā kategorijā.

x

x

Loading..