ESAB Kompetences centrs

Ievads metināšanas kontrolē

Daudzas metinājuma īpašības var novērtēt metināšanas pārbaudes laikā, dažas no tām attiecas uz metinājuma izmēru, citas saistītas ar metinājuma pārtraukumiem. Metinājuma šuves izmērs var būt ārkārtīgi svarīgs, jo tas bieži var būt tieši saistīts ar metinājuma izturību un ar to saistīto kvalitāti, samazināta izmēra metinājuma suve var neizturēt kalpošanas laikā pielietotās slodzes. Arī metinājuma pārtraukumi var būt svarīgi. Tās ir nepilnības metinājumā vai blakus tam, kuras atkarībā no to izmēra un/vai atrašanās vietas var vai nevar traucēt metinājumam nodrošināt tam paredzēto veiktspēju. Parasti šos pārtraukumus, ja to atrašanās vieta vai izmēri ir nepieņemami, uzskata par metināšanas defektiem, un dažkārt tie var izraisīt priekšlaicīgu metinājuma sairšanu, ja samazinās metinājuma stiprība vai metinātajā elementā rodas spriedzes koncentrācija.

Metinājumu pārbaude jāveic vairāku iemeslu dēļ. Iespējams, galvenais iemesls ir nepieciešamība noteikt vai metinājumam ir paredzētajam pielietojumam atbilstoša kvalitāte. Lai novērtētu metinājuma kvalitāti, vispirms nepieciešams noteikt etalona paraugu, ar kura palīdzību salīdzināt metinājuma īpašības. Nav praktiski mēģināt novērtēt metinājuma kvalitāti bez noteiktiem pieņemšanas kritērijiem.

Metinājuma kvalitātes pieņemšanas kritēriji var tikt izmantoti no vairākiem avotiem. Metinātā ražojuma rasējumā/kopijā parasti norādīti metinājuma izmēri un, iespējams, cita metināšanas izmēru informācija, piemēram, metinājumu garums un izvietojums. Šīs izmēru prasības parasti tiek noteiktas projekta aprēķinos vai paņemtas no apstiprinātiem paraugiem, par kuriem zināms, ka tie atbilst metinātā savienojuma kvalitātes prasībām.

Pieņemami un nepieņemami līmeņi vai metinājumu pārtraukumu daudzumi, kurus nosaka metināšanas pārbaudē, parasti tiek iegūti no metināšanas kodiem un standartiem. Metināšanas kodi un standarti ir izstrādāti daudziem metināto izstrādājumu pielietojumiem. Ir svarīgi izvēlēties tādu metināšanas standartu, kas paredzēts izmantošanai konkrētajā nozarē vai pielietojumā, kurā jūs darbojaties.

Lai pārbaudītu metinājumus, metināšanas inspektoram bieži var būt nepieciešamas daudzpusīgas zināšanas: izpratne par metināšanas rasējumiem, metināšanas simboliem, metinājuma savienojumu formu, metināšanas procedūrām, kodu un standartu prasībām, tāpat arī jāpārzina pārbaudes un testēšanas paņēmieni u. c. Tāpēc daudziem metināšanas kodiem un standartiem nepieciešams, lai metināšanas inspektoram būtu oficiāla kvalifikācija vai vajadzīgās zināšanas un pieredze inspekcijas pakalpojumu sniegšanā. Ir pieejami daudzi metināšanas pārbaudes apmācību kursi un vairākas starptautiskas metināšanas inspektoru sertifikācijas programmas. Vispopulārāko ASV izmantoto programmu administrē Amerikas Metināšanas asociācija (American Welding Society – AWS). Tā ir sertificētu metināšanas inspektoru (CWI) programma. Metināšanas inspektora sertifikācija: parasti tiek pieprasīts parādīt zināšanas metināšanas pārbaudē, nokārtojot eksāmenu.

Lai tālāk izvērtētu metināšanas pārbaudes apjomu, būs nepieciešams izpētīt konkrētas pārbaudes paņēmienu jomas un metināšanas pārbaudes pielietojumus. Esmu izvēlējies šādus tematus, lai sniegtu pārskatu par šo metināšanas pārbaudi:

Pārbaude un testēšana, lai noteiktu kvalifikāciju attiecībā uz metināšanas procedūru – attiecībā uz šīm prasībām izmantotie pārbaudes veidi un pamatojums to iekļaušanai vispārējās metināšanas kvalitātes sistēmā.

Vizuālā pārbaude (VT) – bieži vien vieglākā, lētākā un, pareizi veicot, iespējams, visefektīvākā metināšanas pārbaudes metode daudzos pielietojumos.

Virsmas plaisu konstatēšana (PT) – tādas metodes kā kapilārā defektoskopija un magnēta pulvera defektoskopija - kā tās pielieto un ko ar tām konstatē.

Metinājumu radiogrāfiskā (RT) un ultraskaņas defektoskopija (UT) – metodes, kas pazīstamas kā negraujošā testēšana (NDT) un parasti tiek izmantotas metinājuma iekšējās struktūras pārbaudei, lai noteiktu metinājuma veselumu, nesagraujot sametināto elementu.

Graujošā metinājumu testēšana – metodes, ko izmanto metinājuma veseluma un kvalitātes noteikšanai, parasti sadalot un/vai salaužot metināto elementu un novērtējot dažādas mehāniskās un/vai fizikālās īpašības.

Viena no sekmīgas metināšanas kvalitātes sistēmas galvenajām sastāvdaļām ir pilnvērtīgas metināšanas inspekcijas programmas izstrādāšana, ieviešana un kontrole. Šādu programmu var izstrādāt tikai pēc tam, kad pilnībā novērtēti metināšanas kvalitātes prasību/pieņemšanas kritēriji, pilnībā izvērtētas izmantojamās pārbaudes un testēšanas metodes un noteikta atbilstoši kvalificētu un/vai pieredzējušu metināšanas inspektoru pieejamība.

 

Publicēšanas vieta Metināšanas kontrole , Atzīmēts ar Metināšana

x

x

Loading..