ESAB Kompetences centrs

Kā novērst plazmas griešanas  kvalitātes problēmas

Ievads

Tāpat kā jebkuru griešanas procesu, arī plazmas griešanas kvalitāti ietekmē daudzi mainīgie faktori. Daži no šiem mainīgajiem faktoriem:

 • Degļa tips
 • Degļa centrējums
 • Izejmateriālu stāvoklis
 • Loka spriegums vai griešanas augstums
 • Gāzes tips
 • Gāzes tīrība
 • Gāzes spiediens un plūsma
 • Materiāla biezums
 • Materiāla sastāvs
 • Virsmas stāvoklis
 • Griešanas strāvas stiprums
 • Sprauslas atveres izmērs
 • Griešanas ātrums (piem., iekārtas gaitas ātrums)

Vairums šo mainīgo faktoru ir savstarpēji atkarīgi tādā nozīmē, ka, mainot vienu faktoru, tiks ietekmēti arī pārējie. Tikt skaidrībā par to, kā novērst griešanas kvalitātes problēmas, var būt grūti, tāpēc tika apkopota informācija par vairāku tipisku griešanas kvalitātes problēmu izplatītākajiem risinājumiem. Iesākumam izvēlieties visraksturīgāko nosacījumu:

 • Griezuma leņķis
 • Griezuma plakanums
 • Virsmas nelīdzenums
 • Izdedži

Ieteicamie griešanas parametri parasti nodrošinās labāko griezuma kvalitāti, tāpēc, lai uzzinātu ieteicamos parametru iestatījumus, skatiet izmantojamās sistēmas griešanas datu rokasgrāmatu. Dažreiz nosacījumi var mainīties, un būs nepieciešama neliela regulēšana. Tādā gadījumā:

 1. Veiciet nelielas, pakāpeniski pieaugošas gāzes plūsmas un spiediena izmaiņas.
 2. Noregulējiet loka spriegumu, pēc vajadzības to palielinot vai samazinot pa vienam voltam.
 3. Noregulējiet griešanas ātrumu, mainot to pa piecu procentu vai mazākiem soļiem, līdz režīms uzlabojas.

Griezuma leņķis

Negatīvs griezuma leņķis

Ja detaļas augšējais izmērs ir lielāks nekā apakšējais, tad griezuma leņķis ir "negatīvs". Tam par cēloni var būt:

 • Nepareizi centrēts deglis
 • Saliekts vai deformēts materiāls
 • Nolietoti vai bojāti izejmateriāli
 • Zems loka spriegums un/vai
 • Pārāk mazs griešanas ātrums

Pozitīvs griezuma leņķis

Ja augšējais izmērs ir mazāks nekā apakšējais izmērs, griezuma leņķis ir "pozitīvs". Parasti tam par cēloni var būt:

 • Nepareizi centrēts deglis
 • Saliekts vai deformēts materiāls
 • Nolietoti vai bojāti izejmateriāli
 • Augsts loka spriegums
 • Pārāk liels griešanas ātrums un/vai
 • nepareizi strāvas stipruma iestatījumi

Griezuma plakanums

Noapaļota augša vai apakša

Parasti tā notiek tikai, griežot plānākus materiālus, kuru biezums ir mazāks nekā 1/4 collas (6,35 mm). Visbiežāk to izraisa pārāk lielas jaudas pielietošana konkrētajam materiālam vai pārāk stipras strāvas izmantošana attiecībā pret materiāla biezumu.

Augšējās malas nogriezums
Nogrieztās priekšējās virsmas sānu malas ieliektas uz iekšu; visdrīzāk to izraisa griešana ar degli pārāk tuvu pie materiāla. Tā notiek, ja iestatīts pārāk zems loka spriegums attiecībā pret konkrētā materiāla biezumu.

Virsmas apdare
Griešanas procesā radies nelīdzenums

Ja griezuma priekšējā virsmā redzami nelīdzenumi, kuri parādās pastāvīgi un tikai vienā asī, iespējams, ka tie radušies griešanas procesā. Iespējams, ka problēmas saistītas ar:

 • nolietotiem vai bojātiem izejmateriāliem un/vai
 • pārāk stipru gāzes plūsmu.

Iekārtas radīts nelīdzenums

Ja griezuma priekšējā virsmā redzamie nelīdzenumi parādās neregulāri un bieži aprobežojas ar vienu asi, nelīdzenumu, iespējams, izraisa iekārtas darbība. Tam par cēloni var būt:

 • Netīrs iekārtas statnis, sliedes, riteņi un/vai zobrats
 • Izkustinātas sliedes
 • Nolietoti, bojāti vai vaļīgi riteņi vai gultņi.

Izdedži

Izdedži mēdz rasties. To var ietekmēt daudzi faktori. Modernajām plazmas sistēmām ir visai plašas iespējas veikt griešanu bez izdedžiem, tāpēc, ja sākat pamanīt izdedžu veidošanos uz detaļām, tas parasti norāda, ka kaut kas nav kārtībā. Ir vairāki atšķirīgi izdedžu veidi, tostarp liela ātruma radīti izdedži, neliela ātruma radīti izdedži un virsiēje izdedži.

Liela ātruma radīti izdedži
Šādi izdedži ir smalki, piemetināti vai pāri krītoši nogrieztās detaļas apakšējai virsmai; to cēlonis parasti ir pārāk ātra griešana. Šī veida izdedži ir grūti noņemami un, iespējams, rada nepieciešamību pēc slīpēšanas. Tos bieži pavada S-veida aiztures līnijas, kuras arī norāda, ka griešana notiek pārāk ātri. Pievērsiet uzmanību arī loka spriegumam, lai pārbaudītu, vai tas nav pārāk augsts.

Neliela ātruma radīti izdedži
Neliela ātruma radīti izdedži veidojas kā lielākas lodītes griezuma apakšdaļā, taču tie diezgan viegli atdalās. Lai palielinātu griešanas augstumu, mēģiniet palielināt ātrumu un/vai noregulēt augstāku loka spriegumu.

Virsējie izdedži
Tie parādās kā šļakatas abu plāksnes daļu virspusē un parasti ir viegli noņemami. Visbiežāk tie saistīti ar pārāk ātru griešanu vai ar griešanu pārāk augstu (augsts loka spriegums).

Periodiski izdedži
Ja izdedži ir neregulāri, parādās detaļas augšdaļā vai apakšdaļā, pārbaudiet, vai izejmateriāli nav nolietojušies.

Citi faktori, kuri ietekmē izdedžus:
Ir vēl daži faktori, kuri var ietekmēt izdedžu veidošanos un kuri galvenokārt saistīti ar pašu materiālu. Tiem var pieskaitīt materiālu temperatūru, virsmas apstākļus, piemēram, biezu plāvu vai rūsu, un materiālu sastāvu. Piemēram, sakausējumi, kuros ir augsts oglekļa līmenis, parasti veidos vairāk izdedžu.

Periodiski izdedži
Ja izdedži ir neregulāri, parādās detaļas augšdaļā vai apakšdaļā, pārbaudiet, vai izejmateriāli nav nolietojušies.

Citi faktori, kuri ietekmē izdedžus:
Ir vēl daži faktori, kuri var ietekmēt izdedžu veidošanos un kuri galvenokārt saistīti ar pašu materiālu. Tiem var pieskaitīt materiālu temperatūru, virsmas apstākļus, piemēram, biezu plāvu vai rūsu, un materiālu sastāvu. Piemēram, sakausējumi, kuros ir augsts oglekļa līmenis, parasti veidos vairāk izdedžu.

 

Publicēšanas vieta Griešanas sistēmas , Atzīmēts ar Plazma, Procesi

x

x

Loading..