Izglītošana

ESAB Kompetences centrs

Kopš Oskars Kjelbergs (Oscar Kjellberg) 1904. gadā izgudroja pārklāto metināšanas elektrodu, ESAB bijusi būtiskāka loma vispāratzītu metināšanas procesu atklāšanā un attīstīšanā nekā jebkuram citam uzņēmumam.

ESAB Kompetences centrā plašu informācijas apjomu var atrast metinātājs, inženieris, metināšanas darbu inspektors un projektu vadītājs.

Choosing Welding Consumables

The tables are guides for choosing the correct welding consumable when welding similar or dissimilar materials. If the materials you need to join are not on the list, please contact us.

Joining Similar Materials The table gives typical selections of welding consumables and basic designations for wire electrodes and filler wire/rods. It does not indicate the silicon-alloyed variants used for MIG welding or the variants of covered electrodes or wire-flux combinations for submerged arc welding.

Base metal

Exaton Welding Consumable

ASTM/UNS

ISO

Exaton

Normal choice 1

Over-alloyed choice 1

304L2

1.43062

3R122

19.9.L (19.9.Nb)

19.12.3.L ...

The tables are guides for choosing the correct welding consumable when welding similar or dissimilar materials. If the materials you need to join are not on the list, please contact us.

Joining Similar Materials The table gives typical selections of welding consumables and basic designations for wire electrodes and filler wire/rods. It does not ...

Lasit vairak

Handling and Storage of Welding Fluxes

By carefully selecting raw materials and optimizing manufacturing conditions the Exaton fluxes have guaranteed as-delivered moisture content from the factory.

Normally, the fluxes are delivered in steel drums, each containing 25 kg (55 lbs). Each pallet has a net weight of 500–1000 kg (1100–2200 lbs) and is shrink wrapped in plastic or packed in wooden crates before delivery from the factory.

To maintain the as-delivered moisture content, as long as possible, the handling and storage of the flux must be done according to the following requirements.

Transport

Transportation of the flux must be done in covered vehicles.

Unbroken pallets must be shrink wrapped in plastic or kept ...

By carefully selecting raw materials and optimizing manufacturing conditions the Exaton fluxes have guaranteed as-delivered moisture content from the factory.

Normally, the fluxes are delivered in steel drums, each containing 25 kg (55 lbs). Each pallet has a net weight of 500–1000 kg (1100–2200 lbs) and is shrink wrapped in plastic or packed in ...

Lasit vairak

Shielding the Weld

Shielding the Weld The primary tasks of a shielding gas are to protect the weld pool from the influence of the atmosphere, i.e. from oxidation and nitrogen absorption, and to stabilize the electric arc. The choice of shielding gas can also influence the characteristics of the weld penetration profile.

Shielding Gas Protection Shielding gases for MIG/GMAW welding

The basic gas for MIG/MAG welding is argon (Ar). Helium (He) can be added to increase penetration and fluidity of the weld pool. Argon or argon/helium mixtures can be used for welding all grades. However, small additions of oxygen (O2) or carbon dioxide (CO2) are usually needed to stabilize the arc, improve the fluidity and ...

Shielding the Weld The primary tasks of a shielding gas are to protect the weld pool from the influence of the atmosphere, i.e. from oxidation and nitrogen absorption, and to stabilize the electric arc. The choice of shielding gas can also influence the characteristics of the weld penetration profile.

Shielding Gas Protection Shielding gases for ...

Lasit vairak

Troubleshooting Guide

Problem Cause Solution Cracking centerline Excessive dilution Add more filler metal or use technique to achieve slightly convex weld bead. Check dissimiliar joining chart to make sure correct filler material is being used. Cracking Random Overstressed weld Lower amperage or voltage or increase travel speed to lower heat input, which causes distortion. Use step welding technique, change joint design. Keep the interpass temperature below 150°C (300°F). Cracking HAZ Usually base metal related Ensure not welding with machinable grade of material containing high levels of low melting intermetallics. Porosity Poor gas ...

Problem Cause Solution Cracking centerline Excessive dilution Add more filler metal or use technique to achieve slightly convex weld bead. Check dissimiliar joining chart to make sure correct filler material is being used. Cracking Random Overstressed weld Lower amperage or voltage or increase ...

Lasit vairak

Welding Flux Basicity Index

Basicity is commonly used to describe the metallurgical behavior of a welding flux. The basicity index is a ratio between basic and acid compounds (oxides and fluorides) of which the flux is composed.

There are several ways of calculating basicity and in welding Boniszewski's formula has become the predominant way of calculating basicity.

Welding fluxes can be divided into three groups:  Type of welding flux   Basicity   Acid fluxes   <0.9   Neutral fluxes   0.9 - 1.2   Basic fluxes   >1.2 Basicity ...

Basicity is commonly used to describe the metallurgical behavior of a welding flux. The basicity index is a ratio between basic and acid compounds (oxides and fluorides) of which the flux is composed.

There are several ways of calculating basicity and in welding Boniszewski's formula has become the predominant way of calculating basicity.

Welding ...

Lasit vairak

Welding Guidelines for Stainless Steel and Nickel Alloys

Welding stainless steels and nickel alloys is all about cleanliness and choosing the right filler metal. These guidelines are intended as a step-by-step aid to the successful welding of stainless steels and nickel alloys.

Step 1: Selection of Filler Metal Alloy for Welding ProcessWhen both base metals are the same, use the base metal alloy as a guide. For example, if joining 316L to 316L, use 316L filler metal. Past experience may show preferential corrosion in the weld, in which case, moving up in alloy content may be required. Careful consideration regarding how far to move up is necessary, so as not to over-alloy causing galvanic corrosion.

For dissimilar joint welding (example; Stainless ...

Welding stainless steels and nickel alloys is all about cleanliness and choosing the right filler metal. These guidelines are intended as a step-by-step aid to the successful welding of stainless steels and nickel alloys.

Step 1: Selection of Filler Metal Alloy for Welding ProcessWhen both base metals are the same, use the base metal alloy as a ...

Lasit vairak

Ievads metināšanas kontrolē

Daudzas metinājuma īpašības var novērtēt metināšanas pārbaudes laikā, dažas no tām attiecas uz metinājuma izmēru, citas saistītas ar metinājuma pārtraukumiem. Metinājuma šuves izmērs var būt ārkārtīgi svarīgs, jo tas bieži var būt tieši saistīts ar metinājuma izturību un ar to saistīto kvalitāti, samazināta izmēra metinājuma suve var neizturēt kalpošanas laikā pielietotās slodzes. Arī metinājuma pārtraukumi var būt svarīgi. Tās ir nepilnības metinājumā vai blakus tam, kuras atkarībā no to izmēra un/vai atrašanās vietas var vai nevar traucēt metinājumam nodrošināt tam paredzēto veiktspēju. Parasti šos pārtraukumus, ja to atrašanās vieta vai izmēri ir nepieņemami, uzskata par metināšanas defektiem, ...

Daudzas metinājuma īpašības var novērtēt metināšanas pārbaudes laikā, dažas no tām attiecas uz metinājuma izmēru, citas saistītas ar metinājuma pārtraukumiem. Metinājuma šuves izmērs var būt ārkārtīgi svarīgs, jo tas bieži var būt tieši saistīts ar metinājuma izturību un ar to saistīto kvalitāti, samazināta izmēra metinājuma suve var neizturēt kalpošanas ...

Lasit vairak

Vai alumīniju var sametināt ar tēraudu?

J: Vai var sametināt alumīniju ar tēraudu, izmantojot GMAW (MIG/MAG) vai GTAW (TIG) metināšanas procesu?

A: Lai gan alumīniju var relatīvi viegli savienot ar vairumu pārējo metālu, izmantojot adhezīvu vai mehānisku stiprinājumu, tomēr tad, ja to ar loka metināšanas palīdzību jāsavieno ar citiem metāliem, piemēram, ar tēraudu, nepieciešami īpaši paņēmieni. Ja tādi metāli kā tērauds, varš, magnijs vai titāns tiek ar loka metināšanas palīdzību tieši savienoti ar alumīniju, veidojas ļoti trausli metālu savienojumi. Lai izvairītos no šiem trauslajiem savienojumiem, izstrādāti īpaši paņēmieni, kā loka metināšanas procesa laikā izolēt otru metālu no izkusušā alumīnija. Divas izplatītākās metodes ...

J: Vai var sametināt alumīniju ar tēraudu, izmantojot GMAW (MIG/MAG) vai GTAW (TIG) metināšanas procesu?

A: Lai gan alumīniju var relatīvi viegli savienot ar vairumu pārējo metālu, izmantojot adhezīvu vai mehānisku stiprinājumu, tomēr tad, ja to ar loka metināšanas palīdzību jāsavieno ar citiem metāliem, piemēram, ar tēraudu, nepieciešami īpaši ...

Lasit vairak

Četri posmi sprauslas pareizā izvēlē

Izvēlieties vienkāršo/viengabala vai salikto sprauslu: Lietojot acetilēnu, vienmēr jāizvēlas vienkāršā/viengabala sprausla. Lietojot citas deggāzes, normālu griešanu visefektīvāk nodrošina saliktā sprausla. Vienkāršā/viengabala sprausla kalpo ilgāk darbiem, kur ir ilglaicīgs karsēšanas cikls. Izvēlieties sēriju: OXWELD® 1500 sērijas sprauslas -CW-23, CW-400 un CW-500 griešanas palīgierīces C-32, C-66, C-77 un C-97 rokas griešanas degļus. Visas mehāniskās griešanas degļu PUROX® 4200 sērijas sprauslas - CW-200, CW-250, un “E” tipa CW-300 griešanas palīgierīces un C-84 rokas griešanas degļus. Izvēlieties iepriekšējās uzkarsēšanas jaudu: Sprauslas izvēle atkarīga no iepriekšējās uzkarsēšanas ...

Izvēlieties vienkāršo/viengabala vai salikto sprauslu: Lietojot acetilēnu, vienmēr jāizvēlas vienkāršā/viengabala sprausla. Lietojot citas deggāzes, normālu griešanu visefektīvāk nodrošina saliktā sprausla. Vienkāršā/viengabala sprausla kalpo ilgāk darbiem, kur ir ilglaicīgs karsēšanas cikls. Izvēlieties sēriju: OXWELD® 1500 sērijas sprauslas -CW-23, ...

Lasit vairak

Kā novērst plazmas griešanas kvalitātes problēmas

Ievads Tāpat kā jebkuru griešanas procesu, arī plazmas griešanas kvalitāti ietekmē daudzi mainīgie faktori. Daži no šiem mainīgajiem faktoriem:

Degļa tips Degļa centrējums Izejmateriālu stāvoklis Loka spriegums vai griešanas augstums Gāzes tips Gāzes tīrība Gāzes spiediens un plūsma Materiāla biezums Materiāla sastāvs Virsmas stāvoklis Griešanas strāvas stiprums Sprauslas atveres izmērs Griešanas ātrums (piem., iekārtas gaitas ātrums) Vairums šo mainīgo faktoru ir savstarpēji atkarīgi tādā nozīmē, ka, mainot vienu faktoru, tiks ietekmēti arī pārējie. Tikt skaidrībā par to, kā novērst griešanas kvalitātes problēmas, var būt grūti, tāpēc tika apkopota informācija par vairāku ...

Ievads Tāpat kā jebkuru griešanas procesu, arī plazmas griešanas kvalitāti ietekmē daudzi mainīgie faktori. Daži no šiem mainīgajiem faktoriem:

Degļa tips Degļa centrējums Izejmateriālu stāvoklis Loka spriegums vai griešanas augstums Gāzes tips Gāzes tīrība Gāzes spiediens un plūsma Materiāla biezums Materiāla sastāvs Virsmas stāvoklis Griešanas ...

Lasit vairak

Kā vislabāk griezt tērauda plāksni

Skābeklis/deggāze, plazma, lāzers vai ūdens strūkla Pastāv daudzi parastā tērauda plāksnes griešanas veidi, daži no kuriem ir piemēroti automatizācijai, bet citi – nē. Daži piemēroti plānākai plāksnei, citi – biezākai. Daži ir ātri, citi – lēni. Daži ir lēti, citi – dārgi. Un daži ir precīzi, bet citi tādi nav. Šajā rakstā sniegts īss ieskats četrās galvenajās metodēs, kuras tiek izmantotas CNC profilgriešanas iekārtās, salīdzinātas katra procesa priekšrocības un trūkumi, un sniegti daži kritēriji, kurus var izmantot, lemjot par jūsu pielietojumam atbilstošāko procesu. Skābekļa un deggāzes griešana Griešana ar skābekļa un deggāzes degli jeb autogēnā griešana ir neapšaubāmi senākais griešanas ...

Skābeklis/deggāze, plazma, lāzers vai ūdens strūkla Pastāv daudzi parastā tērauda plāksnes griešanas veidi, daži no kuriem ir piemēroti automatizācijai, bet citi – nē. Daži piemēroti plānākai plāksnei, citi – biezākai. Daži ir ātri, citi – lēni. Daži ir lēti, citi – dārgi. Un daži ir precīzi, bet citi tādi nav. Šajā rakstā sniegts īss ieskats četrās ...

Lasit vairak

What is a nesting system and why do you need one?

Traditional Nesting Software

Traditionally, a nesting system has been considered as a numerical control (NC) programming tool, wherein two-dimensional models of components generated in CAD software are used to generate G-code to drive computer numerically controlled (CNC) machines. Let’s think of a nesting system as part of a CAM (Computer Aided Manufacturing) system.

As with other “Computer-Aided” technologies, CAM does not eliminate the need for skilled professionals such as manufacturing engineers, NC programmers, or machinists. CAM, in fact, leverages both the value of the most skilled manufacturing professionals through advanced productivity tools, while building the skills of ...

Traditional Nesting Software

Traditionally, a nesting system has been considered as a numerical control (NC) programming tool, wherein two-dimensional models of components generated in CAD software are used to generate G-code to drive computer numerically controlled (CNC) machines. Let’s think of a nesting system as part of a CAM (Computer Aided ...

Lasit vairak

What is post processing software?

The Problem with CAD

To cut parts from flat plate using a CNC cutting machine, whether it’s plasma, flame, waterjet, or laser, the CNC has to be programmed with the path of the desired shape or nest of shapes. Most parts are originally designed in a CAD program, such as AutoCAD, Solid Works, CATIA, or some other basic drawing or design package where they are saved in a CAD drawing format. Some of the most popular CAD formats include:

“DWG” (AutoCAD Drawing format) “IGES” (Initial Graphics Exchange Specification) “STEP” ("Standard for the Exchange of Product model data") “DXF” (Drawing Exchange Format) But you can’t just take the CAD file and send it to a plasma cutting ...

The Problem with CAD

To cut parts from flat plate using a CNC cutting machine, whether it’s plasma, flame, waterjet, or laser, the CNC has to be programmed with the path of the desired shape or nest of shapes. Most parts are originally designed in a CAD program, such as AutoCAD, Solid Works, CATIA, or some other basic drawing or design package ...

Lasit vairak


Kopiena

Pievienojieties ESAB! Palieciet kopā ar ESAB, izmantojot Facebook, YouTube un Twitter, un vienmēr esiet lietas kursā par jaunākajiem notikumiem. Iepazīstieties ar mūsu tirdzniecības reklāmām, fotogrāfijām, videoklipiem un citu informāciju. Nodibiniet sakarus un draudzīgas attiecības ar citiem interesentiem vai apspriediet jaunākās publikācijas un paziņojumus presei.


Apmācība

Mēs uzskatām, ka spēsim sasniegt izcilību tikai tad, ja līdztekus produktiem un pakalpojumiem nodrošināsim arī augstākās kvalitātes apmācību. Mūsu apmācības programmās iekļauti izvēles varianti, un tie visi piedāvā iespējas uzlabot zināšanas par iekārtām, apgūt drošas ekspluatācijas metodes un maksimāli kāpināt iekārtu produktivitāti. Mūsu kursu piedāvājumos apmācība instruktora vadībā savienota ar praktisku iemaņu apguvi; tiek piedāvātas arī īpašas programmas iekārtu operatoriem un servisa tehniskajiem speciālistiem. ESAB mūsdienīgie mācību kompleksi piedāvā vislabāko apmācības vidi, izmantojot moderno datortehnoloģiju.

Mūsu apmācības kalendārā varat atrast pārskatus par kursiem un detalizētu informāciju par piedāvātajām mācību nodarbībām.


x

x

Loading..