This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Cookie Policy   Privacy Notice

Apmācība

Previous Next
tmp image flex template

Mēs uzskatām, ka spēsim sasniegt izcilību tikai tad, ja līdztekus produktiem un pakalpojumiem nodrošināsim arī augstākās kvalitātes apmācību. Mūsu apmācības programmās iekļauti izvēles varianti, un tie visi piedāvā iespējas uzlabot zināšanas par iekārtām, apgūt drošas ekspluatācijas metodes un maksimāli kāpināt iekārtu produktivitāti. Mūsu kursu piedāvājumos apmācība instruktora vadībā savienota ar praktisku iemaņu apguvi; tiek piedāvātas arī īpašas programmas iekārtu operatoriem un servisa tehniskajiem speciālistiem. ESAB mūsdienīgie mācību kompleksi piedāvā vislabāko apmācības vidi, izmantojot moderno datortehnoloģiju.

Mūsu apmācības kalendārā varat atrast pārskatus par kursiem un detalizētu informāciju par piedāvātajām mācību nodarbībām.

x
x

x

Loading..